Opracowanie planu kont – od czego zacząć?

Zakładowy plan kont jest wewnętrznym systemem, w którym działalność rejestruje aktywa, pasywa i zdarzenia gospodarcze. Plan kont może powstać albo na etapie rozpoczynania działalności, albo kiedy wprowadzamy pełną księgowość. Jak powinno wyglądać opracowanie planu kont?

Czym jest zakładowy plan kont?

Opracowanie planu kont jest bardzo istotną sprawą dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. W zakładowym planie konta księguje się poszczególne operacje finansowe. Zakładowy plan kont powinien być narzędziem, które dostarcza niezbędne informacji do zarządzania organizacją. Za jego pomocą dokonuje się rozliczeń finansowych np. z darczyńcami.

Jak powinien wyglądać plan kont?

Dobre opracowanie planu kont jest główną częścią polityki finansowej każdej firmy. Każdy plan powinien być założony zgodnie z obowiązująca ustawą o rachunkowości. Poza wymogami formalnymi musi odzwierciedlać działalność danej organizacji.Zakładowy plan kont składa się z księgi głównej i kont pomocniczych.

Plan kont jest numerycznym wykazem kont księgowych, tj. zbiorów, w których rejestrowane są dane finansowe. Korzystanie z tych zbiorów pozwala na uporządkowanie i ewidencjonowanie wszystkich operacji finansowych w firmie.

Księga główna – co to jest?

Opracowanie planu kont trzeba zacząć do zaplanowania wykazu kont księgi głównej. Podczas ustalania wykazu kont syntetycznych uwzględnia się:

 • specyfikę działalności firmy lub organizacji, która ujmuje przychody i koszty, które pozwolą na przypisanie ich do konkretnego sponsora;
 • przyjęty sposób wyceny;
 • wymogi, które dotyczą dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów;
 • możliwość opracowania sprawozdań np. statystycznych (GUS) lub podatkowych;
 • ujęcie danych liczbowych w przekroju umożliwiającym przejście od bieżącej ewidencji do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Jaką strukturę ma plan kont?

Tradycyjnie w firmach podczas opracowania planu kont tworzy się 9 zespołów kont, które numeruje się kolejno od 0 do 8. Standardowy plan kont składa się z następujących elementów:

 • zespół 0 to majątek trwały;
 • zespół 1 to środki pieniężne i inne aktywa;
 • zespół 2, czyli rachunki i roszczenia;
 • zespół 3, czyli materiały oraz towary;
 • zespół 4 to z kolei koszty podzielone według rodzajów;
 • zespół 5, czyli koszty dzielone wg. miejsc powstawania;
 • zespół 6 to rozliczenia międzyokresowe kosztów;
 • zespół 7, czyli przychody i koszty uzyskania;
 • zespół 8 to fundusze, rezerwy finansowe i wyniki finansowe.

Opracowanie planu kont wymaga znajomości Ustawy o Rachunkowości, a do tego znajomości specyfiki działalności danej firmy. Dlatego plan powinien zostać przygotowany przez specjalistów, dzięki temu będzie funkcjonował sprawnie i prawidłowo.

Zakładowy Plan Kont a Polityka Rachunkowości

Zakładowy Plan Kont jest elementem Polityki Rachunkowości wpływający na prezentacje wyniku finansowego jednostki.

Konstrukcja zakładowego planu kont i zawarte w nim ustalenia pozwalają na prawidłowe ujęcie i przedstawienie operacji gospodarczych oraz wyniku finansowego jednostki  w Sprawozdaniu Finansowym za dany okres.

Zawiera on elementarny zbiór reguł wyznaczających stan pożądany prowadzenia ewidencji księgowej, podstawę odniesienia do sposobu klasyfikowania zdarzeń i ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz porównania wykazanych w ewidencji zdarzeń do norm przyjętych w zakładowym planie kont.

Jest on wzorcem działania niezbędnym do poprawnego wykonywania prac rachunkowych przez służby finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie zakładowego planu kont jako elementu

Zaufaj specjalistom – zaufaj firmie Biznes Partner

Jeśli zakładasz firmę lub wprowadzasz pełną księgowość, opracowanie planu kont będzie znacznym ułatwieniem organizacji Twojej firmy. Zgłoś się do nas. Biznes Partner zajmie się sporządzeniem Twoje planu kont w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie.

Ostatnie wpisy

Rozliczanie podatku VAT – nowy dokument SLIM VAT. Sprawdź od kiedy obowiązuje i czego on dotyczy. Rozliczaj podatki z Biznes Partnerem.

Czytaj więcej...

Kto powinien zarejestrować się w CRPA? Biuro rachunkowe Binzes Partner podpowiada. Co to jest CRPA? Czym jest podatek akcyzowy? Sprawdź.

Czytaj więcej...

Jeśli posiadasz samochód osobowy, który jest wpisany na listę środków trwałych, masz do wyboru dwie metody użytkowania oraz rozliczania podatku.

Czytaj więcej...

Zobacz także

Zobacz co możemy Ci zaoferować w ramach indywidualnych usług księgowych.

Oferta

Przeczytaj najnowsze informacje dotyczące obsługi księgowej osób i firm.

Strefa klienta

Sprawdź naszą ofertę usług księgowych dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

Dołącz do nas

Dowiedz się więcej o naszej działalności oraz korzyściach współpracy z naszą firmą.

O firmie