Ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców – szczegóły

Ulga dla klasy średniej przy działalności gospodarczej? To temat gorący w ostatnich dniach. Postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z przepisami Nowego Ładu i dotyczącymi ulg.

Ulga dla klasy średniej – jakie dochody?

By uzyskać ulgę dla klasy średniej, prowadząc działalność gospodarczą, dochody podatnika powinny kształtować się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. W przypadku dochodów do 68 412 zł oraz przekraczających kwotę 133 692 zł, podatnik nie skorzysta z tej ulgi.

Przykład:

Dochód podatnika z działalności gospodarczej, tj. przychód minus koszty, wyniósł w 2022 r. 80 000 zł. Jest to jego jedyne źródło przychodu. Ulga dla klasy średniej wyniesienie w tym przypadku 4576,47 zł (80 000 zł × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17. Dochód podatnika po odliczeniu ulgi wyniesie 75 424 zł po zaokrągleniu (80 000 zł – 4576,47 zł). Jego wyliczony podatek wyniesie 7722 zł po zaokrągleniu (75 424 zł × 17% – 5100 zł). Roczna składka zdrowotna przedsiębiorcy wyniesie 7200 zł (80 000 zł × 9%).

Kolejny przykład:

Dochód podatnika z działalności gospodarczej, tj. przychód minus koszty, wyniósł w 2022 r. 120 000 zł. Jest to jego jedyne źródło przychodu. Ulga dla klasy średniej wyniesienie w tym przypadku 5935,29 zł (120 000 zł ×​​​​​​​ (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17. Dochód podatnika po odliczeniu ulgi wyniesie 114 065 zł po zaokrągleniu (120 000 zł – 5935,29 zł). Jego wyliczony podatek wyniesie 14 291 zł po zaokrągleniu (114 065 zł ×​​​​​​​ 17% – 5100 zł). Roczna składka zdrowotna przedsiębiorcy wyniesie 10 800 zł (120 000 zł ×​​​​​​​ 9%).

Rozliczenie ulgi dla klasy średniej w działalności gospodarczej

Podatnicy będą mogli korzystać z ulgi już w trakcie roku przy wpłacie zaliczki na podatek. Rozliczenie ulgi dla klasy średniej w działalności gospodarczej i umowie o pracę odbywać się będzie w trakcie roku na zasadzie osobnych źródeł, tj. każde ze źródeł przychodów będą rozliczane odrębnie. Dopiero w zeznaniu rocznym podatnik jest zobowiązany dopłacić ewentualny podatek, o ile jego przychody/dochody przekroczą po zsumowaniu limit ulgi dla klasy średniej.

Małżeństwo a ulga

Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej mogą wybrać rozliczenie podatku na imię obojga małżonków. W takim przypadku każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według ww. wzorów od połowy sumy łącznych przychodów/dochodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym.

Przykład:

Dochód podatnika z działalności gospodarczej, tj. przychód minus koszty, wyniósł w 2022 r. 80 000 zł. Jest to jego jedyne źródło przychodu. Jego małżonka uzyskała w tym roku przychód z umowy o pracę wynoszący 120 000 zł. Przychód do wyliczenia ulgi na jednego małżonka wynosi w tym przypadku 100 000 zł (80 000 zł + 120 000 zł) ÷ 2. Ulga dla klasy średniej wyniesienie dla każdego małżonka 12 435,29 zł (100 000 zł ×​​​​​​​ 6,68% – 4 566 zł) ÷ 0,17. Zakładamy, że dochód małżonki z umowy o pracę po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz składek ZUS wyniósł 100 548 zł (120 000 zł – 3000 zł – 16 452 zł). Dochód po odliczeniu ulgi dla klasy średniej wyniesie:

  • podatnik 67 564,71 zł (80 000 zł – 12 435,29 zł),
  • małżonek 88 112,71 zł ( 100 548 zł – 12 435,29 zł).

Dochód do opodatkowania wyniesie 77 839 zł po zaokrągleniu (88 112,71 zł + 67 564,71 zł) ÷ 2. Podatek wyliczony na imię obojga małżonków wyniesie 16 265 zł po zaokrągleniu (77 839 zł ×​​​​​​​ 17% – 5 100 zł) ×​​​​​​​ 2. Roczna składka zdrowotna przedsiębiorcy wyniesie 7 200 zł (80 000 zł ×​​​​​​​ 9%).

Ulga dla klasy średniej – poznaj z nami Polski Ład!

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia, sprawiają, że nie czujesz się pewnie w swoim biznesie? Przenieś księgowość do nas – pomożemy Ci wybrać najbardziej korzystne rozwiązania dla Ciebie i Twoich pracowników.

Ostatnie wpisy

Rozliczanie podatku VAT – nowy dokument SLIM VAT. Sprawdź od kiedy obowiązuje i czego on dotyczy. Rozliczaj podatki z Biznes Partnerem.

Czytaj więcej...

Kto powinien zarejestrować się w CRPA? Biuro rachunkowe Binzes Partner podpowiada. Co to jest CRPA? Czym jest podatek akcyzowy? Sprawdź.

Czytaj więcej...

Jeśli posiadasz samochód osobowy, który jest wpisany na listę środków trwałych, masz do wyboru dwie metody użytkowania oraz rozliczania podatku.

Czytaj więcej...

Zobacz także

Zobacz co możemy Ci zaoferować w ramach indywidualnych usług księgowych.

Oferta

Przeczytaj najnowsze informacje dotyczące obsługi księgowej osób i firm.

Strefa klienta

Sprawdź naszą ofertę usług księgowych dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

Dołącz do nas

Dowiedz się więcej o naszej działalności oraz korzyściach współpracy z naszą firmą.

O firmie