Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 – przejrzyste warunki pracy

Od sierpnia 2022 wchodzą w życie zmiany przepisów Kodeksu Pracy uchwalone w drodze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 20 czerwca 2019 r. odnośnie przejrzystych warunków pracy w Unii Europejskiej. Sprawdź, co się zmieni.

Dlaczego będą zmiany?

1 sierpnia tego roku dyrektywa ta wejdzie w życie w państwach członkowskich Unii. Jej celem jest zapewnienie minimalnych praw i poprawy warunków pracy wszystkim pracownikom w UE. Przepisy mają na celu także wprowadzenie bardziej transparentnego i przewidywalnego zatrudnienia. Nastąpią zmiany w Kodeksie Pracy, dotyczące zawierania umów na okres próbny i zapewnienia prawa pracowników do szerszej informacji o warunkach zatrudnienia. Będzie też modyfikacja w kierunku ustanowienia nowych minimalnych praw dla pracowników.

Jakie elementy Kodeksu Pracy ulegną zmianom?

Informacja o warunkach zatrudnienia

Proponowane zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą rozszerzenia informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. Powinna ona zawierać dodatkowe elementy, takie jak informacja o szkoleniach, zapewnianych przez pracodawcę, czy o długości płatnego urlopu. Rozszerzona informacja będzie dotyczyć również pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego.

Umowa na okres próbny

Zmiany odnośnie umowy o pracę na okres próbny będą dotyczyły zapewnienia pracownikowi okresu próbnego, który będzie adekwatny do docelowego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju wykonywanej pracy. Nowe przepisy dadzą pracodawcy możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, o ile będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy. Będzie zagwarantowana też możliwość ustalenia przez strony przedłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika w pracy, przy założeniu, że jego nieobecność w pracy w czasie trwania tejże umowy była usprawiedliwiona.

Prawo do jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy

Kolejnym prawem, które ma zapewnić zmiana w Kodeksie Pracy, jest możliwość jednoczesnego zatrudnienia pracownika u innego pracodawcy. Wiąże się to z uregulowaniem zakazu zabraniania pracownikowi równoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy i zakazu gorszego traktowania go w związku z tym.

Wniosek o korzystniejszą formę zatrudnienia

W świetle nowych przepisów zaistnieje także możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o korzystniejszą dla pracownika formę zatrudnienia. Skorzystać z tego mógłby pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (także na umowie na okres próbny) i miałby taką możliwość raz podczas roku kalendarzowego. Pracodawca miałby wówczas obowiązek pisemnej odpowiedzi na ten wniosek zawierającej też uzasadnienie. Projekt przewiduje na to termin 1 miesiąca, począwszy od dnia otrzymania wniosku.

Prawo do nieodpłatnego szkolenia

Nowe przepisy mają zagwarantować pracownikowi prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dotyczy to sytuacji, w której na mocy odpowiedniego prawa, pracodawca byłby zobowiązany do zapewnienia takiego szkolenia. Przepisy te powinny określać także następujące zagadnienia: nieodpłatność szkolenia oraz wliczanie się czasu trwania szkolenia do czasu pracy. Istotna jest też zasada preferowanego odbywania się szkolenia w godzinach pracy.

Biuro rachunkowe Biznes Partner

Zapoznaj się z ofertą naszego biura rachunkowego w Rzeszowie i skorzystaj z wielu zalet współpracy z nami. Twoja firma będzie miała zabezpieczenie w postaci wykwalifikowanych doradców, którzy o sprawach rachunkowo-podatkowych wiedzą praktycznie wszystko. Nie tylko zapewniamy liczne porady, lecz także nasze działania precyzujemy tak, by przynieść Twojej firmie korzyści, które docenisz. Wybierz swojego partnera w biznesie – czekamy na Ciebie w biurze Biznes Partner.

Ostatnie wpisy

Rozliczanie podatku VAT – nowy dokument SLIM VAT. Sprawdź od kiedy obowiązuje i czego on dotyczy. Rozliczaj podatki z Biznes Partnerem.

Czytaj więcej...

Kto powinien zarejestrować się w CRPA? Biuro rachunkowe Binzes Partner podpowiada. Co to jest CRPA? Czym jest podatek akcyzowy? Sprawdź.

Czytaj więcej...

Jeśli posiadasz samochód osobowy, który jest wpisany na listę środków trwałych, masz do wyboru dwie metody użytkowania oraz rozliczania podatku.

Czytaj więcej...

Zobacz także

Zobacz co możemy Ci zaoferować w ramach indywidualnych usług księgowych.

Oferta

Przeczytaj najnowsze informacje dotyczące obsługi księgowej osób i firm.

Strefa klienta

Sprawdź naszą ofertę usług księgowych dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

Dołącz do nas

Dowiedz się więcej o naszej działalności oraz korzyściach współpracy z naszą firmą.

O firmie