Zmiany w prawie pracy – balans między życiem prywatnym a zawodowym

Od 2 sierpnia 2022 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 20 czerwca 2019 r. mająca umożliwić balans między życiem prywatnym a zawodowym rodziców i opiekunów. Jakie przepisy ulegną zmianie?

Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie minimalnych wymagań wyrównujących sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz równego traktowania w miejscu pracy. Pomoże to pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Porusza ona przepisy dotyczące m.in. urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego. W efekcie ma to pomóc wyrównywać podział obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Istotnej zmianie mają ulec zasady udzielania urlopów rodzicielskich. Żeby umożliwić drugiemu rodzicowi wychowanie dziecka, przepisy wprowadzają część urlopu, z której może skorzystać tylko druga uprawniona osoba. Jest to 9 tygodni, które jest częścią nieprzenoszalną. Tak więc, jeśli np. ojciec z niej nie skorzysta, przepada. Matka wykorzysta więc maksimum 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka. 34 tygodnie urlopu będzie przysługiwało w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci przy jednym porodzie. Ta kwestia pozostanie zatem bez zmian.

Do wymiaru urlopu rodzicielskiego (32 albo 34 tygodnie) dodaje się wspomniane 9 tygodni. Łączny wymiar tego urlopu po zmianach wyniesie więc 41 tygodni (urodzenie jednego dziecka) albo 43 tygodnie (urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu). Kolejną zmianą jest wprowadzenie nieuzależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od faktu, że matka dziecka jest objęta ubezpieczeniem w dniu porodu.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zmianie ulegnie też sposób naliczania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Będzie to 70% podstawy wymiaru zasiłku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu najpóźniej 21 dni po porodzie. Wówczas miesięczny zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku. Warto tu jednak zauważyć, że ojcu, który wykorzysta nieprzenoszalną 9-tygodniową część urlopu, będzie przysługiwał zasiłek równy 70% podstawy.

Kodeks pracy w tym roku może wprowadzić tzw. urlop opiekuńczy. W związku z nowym prawem rodzice zyskają uprawnienie do urlopu opiekuńczego – do 5 dni podczas roku kalendarzowego. Można będzie z niego skorzystać gdy pracownik lub pracownica będzie potrzebowała zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie bliskiej osobie z rodziny (np. dziecku, matce, ojcu, żonie czy mężowi) albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Nie jest przewidziane jednak w tej sytuacji wynagrodzenie za czas trwania tego urlopu.

Zmiany w urlopie ojcowskim

Zmianą w urlopie ojcowskim będzie skrócenie okresu, do którego można będzie z niego skorzystać. Obecnie ojciec może wykorzystać 14 dni do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Nowe przepisy skrócą ten okres do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Biznes Partner – Twoje biuro rachunkowe

Prowadzisz firmę i chcesz mieć porządek w dokumentach? Nie możesz się odnaleźć w meandrach przepisów prawnych? A może po prostu liczy się dla Ciebie oszczędność czasu? Wszystko sprowadza się do podjęcia współpracy z naszym biurem rachunkowym Biznes Partner. Od razu się z nami skontaktuj, a wszystkie te problemy wrzucisz do teczki z napisem: „rozwiązane”.

Ostatnie wpisy

Rozliczanie podatku VAT – nowy dokument SLIM VAT. Sprawdź od kiedy obowiązuje i czego on dotyczy. Rozliczaj podatki z Biznes Partnerem.

Czytaj więcej...

Kto powinien zarejestrować się w CRPA? Biuro rachunkowe Binzes Partner podpowiada. Co to jest CRPA? Czym jest podatek akcyzowy? Sprawdź.

Czytaj więcej...

Jeśli posiadasz samochód osobowy, który jest wpisany na listę środków trwałych, masz do wyboru dwie metody użytkowania oraz rozliczania podatku.

Czytaj więcej...

Zobacz także

Zobacz co możemy Ci zaoferować w ramach indywidualnych usług księgowych.

Oferta

Przeczytaj najnowsze informacje dotyczące obsługi księgowej osób i firm.

Strefa klienta

Sprawdź naszą ofertę usług księgowych dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

Dołącz do nas

Dowiedz się więcej o naszej działalności oraz korzyściach współpracy z naszą firmą.

O firmie